SOMMERCAMP BARN OG HUND 2018

NYHET! 

Hundesentret arrangerer sommeren 2018 Sommercamp for barn og hund

Man kan enten velge å delta med egen eller familien sin hund eller så vil det også være muligheter for å få låne hunder her ved sentret for å delta med.

VÅRT MOTTO:

SKAPE GLEDE, TILLIT OG SAMSPILL MELLOM DYR OG BARN

Instruktører på kurset: Ronny Daleng og Eva Bjørhusdal

Sommercampen arrangeres over 4 dager og gjennomføres etter at barna er ferdige på skolen.

Mere info om Sommercampen kommer!!!!!!!

LYDIGHETSCAMP 2018

Vi arrangerer 4 lydighetscamper i 2018 

Kurset er for deg som ønsker å utvikle deg selv og hunden på konkuranse - bruks - og hverdagslydighet. 

Vi legger opp til trening i grupper etter nivå og ferdigheter. 

Gruppe 1 grunnferdigheter / hverdagslydighet

Gruppe 2 viderekommende med målsetting innen bruks, konkuranse, redning

Instruktører er Siv Svendsen og Ronny Daleng

 

Det er begrenset antall plasser med hund på kursene

 

LYDIGHETSCAMP 1: 24-25.Mai

LYDIGHETSCAMP 2: 26-27.Mai

LYDIGHETSCAMP 3: 30-31.Aug.

LYDIGHETSCAMP 4:   1-2.Sept.

Kursavgift: 3000,- pr CAMP  inkl. varm lunch begge dager. 

(Observatør: 1500,-)

 

SOMMERCAMP 2018

Sommercampen 2018 arrangeres i midten av Juni. Campen går over en uke,der deltagerne har mulighet til å planlegge /tilpasse uka etter eget behov. Man kan velge å delta en til flere dager etter hva man har behov for og anledning til .

TEMA man kan velge mellom:

RUNDERING, SPOR,FELT, SPESIALSØK/MARKERING, LYDIGHET

Sommercampen er for alle hundeeiere som ønsker å lære mer om hvordan man utvikler en brukshund innen øvelsene spor, rundering, felt, lydighet og jakt.  Målgruppen er hundeeiere som ønsker  gjøre noe nytt og annerledes med sin hund og brukshundinteresserte som vil videreutvikle seg selv og hunden. 

Kurset vil berøre temaet passiv markering, apportering, melding på gjenstand, gjenstandsinteresse, melding på person, Søk og Søksutvikling m.m.

Kurset er for nybegynnere, viderekommende og de som arbeider profesjonellt med hund av ulike arter både sivilt og i tjeneste.

På sommercampen tilstreber vi å leie topp instruktører fra Norge og Sverige.

Det er ingen forutsetninger for å delta på kurset. På våre kurs har vi både førstegangs - hundeeieren med valp, hundeførereren fra norske redningshunder og folk som konkurrerer på høyt nivå med hunden sin. Gruppene blir satt sammen ut fra målsetting og ferdighetsnivå.

 

Sommercamp 2018 arrangeres i uke 23. 4.6- 8.6

 

Foreløpige Instruktører sommercampen 2018 :

Tobias Gustavsson ( SWDI)

Lena Kerje

Ronny Daleng

Det arbeides med flere instruktører og tema

 

Kursavgift 5 dager : 6500,- inkl- varm lunch

Kursavgift enkeltdager: 1500,- inkl. varm lunch

Observatør 5 dager uten hund: 3250,- inkl. varm lunch

Kurssenteret har eget gjestehus med 14 enkeltrom m/ dusj/toalett.

Overnatting 5 dager:  2000,- , 

Overnatting pr. enkel natt: 500,-

 

Det er nå åpnet for påmelding til dette kurset

BJØRNEHUNDSEMINAR 2018

I Juni 2018 arrangerer  hundesenteret bjørnehundseminar.

Har du lyst til å teste ut hvordan din hund reagerer på bjørnelukt, permobjørn eller Wirebjørn?

 Er du jeger eller deltar du aktivt i et kommunalt fellingslag, da er dette kurset for deg.

Instruktør/foredragsholder på Bjørnehund seminaret er under fastsettelse.

Det legges opp til foredrag, preging på bjørnelukt, praktisk trening på spor, wire -bjørn og permo-bjørn

Bjørnehundseminar Juni 2018

ADFERDS OG MENTALITETSKURS 2018

Arrangeres 18-20.Mai 2018.

På kurset lærer du om hundens mentale egenskaper og hvordan dette påvirker adferd.

Vi ser på hundens sterke og svake sider og hvordan vi selv kan påvirke dette i vår trening for å fremme hundens utviklig.

Kurset startër med teori, og etterhvert flytter vi oss ut i vår egen testbane der vi tester hunder og lærer å analysere det vi ser, for å forstå hvorfor hunden gjør som den gjør i ulike situasjoner. Kurset er rettet mot alle hundeeiere som driver aktivt med sin hund enten sivilt eller profesjonelt.

Man trenger ikke ha egen hund for å delta. For de som vil er det anledning til å få testet sin egen hund og får en mentalitetsbeskrivelse av denne, samt veiledning i hvordan man bør jobbe med akkurat denne hunden.

Kurset er et samarbeid med Trond Larsen, som har jobbet i mange år som testleder ved Politihøgskolen på Kongsvinger.

Neste kurs mai 2018

kurset koster 2850,- for deltager med hund

2000,- for deltager uten hund

prisen inkluderer varm lunch alle kursdager

BLODSPORKURS 2018

Arrangeres April, mai, juni, august og september.

Kurset er for deg som ønsker å trene din hund frem til ettersøkshund etter skadet vilt. På dette kurset får du innføring i hvordan du legger blodspor, innlæringsmetoder, metoder ved sportap, terrengskifter, lærer å lese /analysere hunden under sporing.

Det vil på enkelte av våre blodsporkurs bli mulighet for å gå opp til  blodsporprøve.

pris : 2850,- for deltager med hund, dette inkluderer varm lunch

 

Blodsporkurs April - Dato kommer

Blodsporkurs Mai - Dato kommer

Blodsporkurs Juni - Dato kommer

Blodsporkurs august - Dato kommer

Blodsporkurs september - Dato kommer

 

 

 

GRUNNKURS SPESIALSØK 2018

Spesialsøkskurset arrangerer vi i vinterhalvåret. Det er et helgekurs.

Målgruppen for kurset er deltagere som ønsker å lære og utvikle sin hund på søk, søksutvikling og konsentrasjon.

Fokus på kurset er søkssystematikk, belønning, timing og nøyaktighet. Man lærer hunden å påvise nøyaktig hvor utlegget/formålet er.

Kurset er for alle som ønsker å utvikle sin hund søksmessig, både sivilt og i offentlig tjeneste.

Forutsetnig for å delta er at hunden har et etablert forhold til forsterker( kong, ball, godbit, bitepølse etc..)

INSTRUKTØR:Ronny Daleng

GRUNNKURS SPESIALSØK 12-14.JAUNAR-18

SPESIALSØKSKURS TRINN 2 - markering FEBRUAR -18

pris: 2850,- inkludert varm lunch

SPORKURS 2018

Kurset er for alle hundeeiere/førere som ønsker å lære mer om hvordan man utvikler en familiehund, brukshund eller tjenestehund på spor. På dette kurset får man viktige og grunnleggende kunnskaper om innlæring, metoder og videreutvikling av sin hund på spor. Hundene lærer seg å søke etter fert av mennesker.

Kurset er for nybegynnere. viderekommende eller de som arbeider profesjonelt med hund sivilt eller i tjeneste.

Kurset vil også berøre temaet passiv markering, apportering, markering på gjenstand, gjenstandsinteresse. lek mm.

Det er ingen forutsetning for å delta på kurset.

Pris 2850,- for deltakere med hund inkludert varm lunch

Sporkurs 1:  April (Hardt underlag)

Sporkurs 2:  August

HUSBANDRY KURS - JANUAR 2018

 

Arrangeres 20-22. April 2018

 

HUSBANDRY - CHOICE & CONTROL går ut på å lære dyr adferder som gjør daglig stell og håndtering mye lettere, bedre, mere lystbetont for dyrene og alle parter som arbeider med dyrene. 

Denne typen trening passer alle type hunder og dyr og er ikke veldig vanlig i hundeverden sett opp i mot trening av eksotiske dyr. Dette er en unik og flott mulighet til å lære hunden adferder som spiller på samarbeid og glede.

Dette kurset lærer deg hvordan man kan trene på ubehagelige situasjoner/aktiviteter hvor hunden frivilig lar seg håndtere ved å gi de valg om når håndteringen skal starte og når den skal slutte. Dette gjør at hunden ikke følere stress og velferden øker.

vi arrangerer dyrlegens/dyrepleierens dag 20.4, der vi inviterer dyrleger og dyrepleiere fra vårt distrikt til å komme å lære om metoden og få praktisere på dyre som er trent md metoden.

21-22.April er det kurs for hundeeiere med hund.

Instruktør på kurset: Jonas Riise Johansen v/Fjellanger Hundesenter

for veterinærer og dyrepleiere har vi laget egen invitasjon som vi sender ut på mail ved forespørsel.

Pris deltakere med hund på kurset: 2850,- inkl varm lunch

Observatører: 1600,- inkludert varm lunch

 

Skreddersydde kurs/foredrag for grupper

Vi arrangerer kurs og foredrag om det meste innen hundefaget, dersom vi ikke selv har tilstrekkelig kunnskap, henter vi inn eksterne dyktige foredragsholdere-

Personlig Trening

Hundesenteret tilbyr personlig veiledning (PT) til de som ønsker dette. Her har du muligheten til å ha instruktøren helt for deg selv, enten til treningsformål, eller som konsulent i for eksempel adferdsproblematikk.

Kurs under planlegging for 2019

 

Dersom dette er noe du kunne tenke deg , eller det er andre aktuelle kurs vi burde arrangere, er det fint om du sier noe om det i gjesteboka vår Kul

 

 

Det er ikke lagt inn noen video